Svatební šaty  na míru‚ plesové šaty

Všeobecné podmínky

1)      VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 

1.     Tyto Obchodní podmínky upravují závazkové vztahy mezi objednatelem/kupujícím a zhotovitelem/prodávajícím pro nákup zboží a služeb v tomto internetovém obchodě Felicie salonu www.svatebni-saty-plesove.cz a www.felicie.shop1.cz , jehož provozovatelem je:

 Ing.Jana Sapáková, IČO : 67050221 se sídlem: Bystrc č.e.77, 635 00 Brno

2.     Předmětem uzavření kupní smlouvy podle Občanského zákoníku je nákup zboží (plesových , svatebních šatů, doplňků ) ze skladu prodávajícího

3.     Předmětem uzavžení smlouvy o dílo podle Občanského zákoníku je zhotovení šatů na míru, dle přání objednatele, nebo jiných šatů či doplňků, zhotovených na objednávku

 

2)    OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

 

1.     Odesláním vyplněného objednávkového formuláře zákazník podává návrh kupní smlouvy v případě dodání zboží ze skladu , návrh smlouvy o dílo v případě zhotovení šatů na objednávku. V případě nejasností s objednávkou nebo dodávkou má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů

2.     Objednávka se stává závaznou pro obě strany a dodací lhůta se začíná počítat po zaslání        požadovaných mír a zaplacení smluvené ceny nebo zálohy . Zákazník tímto současně stvrzuje, že se seznámil s  „Obchodními podmínkami“ a akceptuje je.

 
 

3)    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ  SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

1.     V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodů. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba ( tzn. nikoliv jako podnikatelský subjekt ) a způsobem objednání prostředky komunikace na dálku ( ne osobně)  Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo zasláním zboží na vlastní náklady na sídlo firmy.

2.     Vrácení zboží a vrácení peněz je možno pouze při splnění následujících podmínek:                             - zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení
- v původním nepoškozeném obalu
- s originálním dokladem o koupi
- s veškerým příslušenstvím                                                                                                
Upozorňujeme zákazníky, že vrácení šatů bez udání důvodů nemůžeme akceptovat v případě šatů, zhotovených na objednávku. Kupující v souladu se zákonem nemůže odstoupit od smlouv y u služeb nebo zboží ,upraveného podle přání kupujícího a stejně tak v případě poškození obalu, chránícího zboží před přímým poškozením (většinou fólie).

3.     Prodávající má v případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícícho nárok na plnou výši poštovného, balného a dalších expedičních nákladů , spojených s objednávkou Poštovné je složeno ze skutečných nákladů na přepravu a v případě balného ze sazby 200 Kč/hod, přičemž je třeba započíst náklady na balící materiály.

4.     Postup při vrácení zboží                                                                                                                          a) Oznamte nám písemně nebo e-mailem Váš úmysl odstoupit od smlouvy                                          b) Zboží zašlete pojištěné a doporučeně, nikoliv na dobírku - vrácené zboží zaslané na dobírku nemůže být přijato a bude zasláno zpět!

5.     Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží a na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. V případě odmítnutí zboží Kupujícím, bude zásilka uschována na naší provozovně a Kupujícímu bude účtován manipulační poplatek ve výši 0,5% ceny zboží za každý den uschování ( tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých ). Pokud úschova odmítnuté zásilky přesáhne 6 měsíců, je Prodávající oprávněn se zbožím volně nakládat bez nároku Kupujícího na jakoukoliv refundaci.

 

4)    REKLAMACE

1.            V případě šatů na objednávku akceptujeme pouze oprávněné a zdůvodněné reklamace šaty nelze vrátit bez udání důvodu

 

2.             Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout  tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

3.             Postup při reklamaci:

a)     informujte nás o reklamaci telefonicky, či e-mailem

b)     zašlete jako cenný balík (ne na dobírku) na naši adresu

c)     do zásilky uveďte důvod reklamace, kontaktní údaje a jak požadujete opravu

d)      přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

5)      ZRUŠENÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 

Prodávající má právo zrušit objednávku v těchto odůvodněných případech: model se již nevyrábí nebo nedodává nebo se jeho cena výrazně změnila. O tomto kroku byste byli neprodleně informováni ,pokud již byla zaplacena kupní cena bude bez zbytečného odkladu vrácena na Váš účet nebo složenkou na Vaši adresu

 

6)    5PLATEBNÍ PODMÍNKY

1      Zboží může být zaplaceno:

- platbou předem na bankovní účet Prodávajícího na základě výzvy k úhradě
- hotově při předchozí domluvě v provozovně  firmy

2      Kupujícímu je se zbožím dodán daňový doklad , splňující veškeré náležitosti,  dané  zákonem

7)    DODACÍ LHŮTA 

1.     Dodací lhůta v případě šatů na míru je do 60 dní, pokud není uvedeno jinak a začíná se počítat zaplacením smluvené ceny nebo zálohx (připsáním na účet)

2.     Expedice zboží při nákupu ze skladu je do 3 dnů od zaplacení kupní ceny

8)    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.              Všechny Vámi poskytnuté údaje v rámci objednávky nebo během registrace jsou diskrétní a podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel tohoto elektronického obchodu je správcem a zpracovatelem osobních údajů a je oprávněn s nimi nakládat jen pro účely objednávky

 
Ing.Jana Sapáková

 

TOPlist